ΒΙΒΛΙΑ


Όλα τα δημοσιευμένα βιβλία από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία:

2022 ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ: EΝΑΣ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ (2021 – 2027) Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ειδική έκδοση Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF
2018 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Αειφορία και Βιοοικονομία – Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
8o_sunedrio_thessaloniki 2014 ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Προοπτικές εργασίας για νέους Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
9o_sunedrio_prespes 2013 Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
7o_sunedrio 2010 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
6o_sunedrio 2008 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
5o_sunedrio 2006 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
4o_sunedrio 2006 ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
3o_sunedrio 2003 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
2o_sunedrio 2001 Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
1o_sunedrio 1997 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ Πρακτικά του Α’ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet