ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΚΟΠΟΙ


Ιστορικό της ΕΛΕ

Η ΕΛΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο. Iδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 με την απόφαση 1139/92 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ύστερα από μακροχρόνια σκέψη και προβληματισμό, για να καλύψει επιστημονικά τους φυσικούς και τεχνητούς βοσκήσιμους πόρους της χώρας, τα λιβάδια δηλαδή και τους λειμώνες. Στην ιδρυτική συνέλευση συμμετείχαν 30 μέλη (Δασολόγοι, Γεωπόνοι και Κτηνίατροι), όλοι ειδικευμένοι ή σχετικοί με την επιστήμη και την πράξη της λιβαδοπονίας και της λειμωνοκαλλιέργειας. Ως έδρα της ΕΛΕ ορίστηκε η Θεσσαλονίκη.

Το καταστατικό της ΕΛΕ τροποποιήθηκε το 2000 με την απόφαση 16006/00 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.egf_small2

Σήμερα, η ΕΛΕ αριθμεί 90 περίπου μέλη, που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων με διαφορετικές βασικές γνώσεις, αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη, προστασία και ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών και των λειμώνων και αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λιβαδιών.

Σκοποί της ΕΛΕ

  • Η διερεύνηση, διάδοση και εφαρμογή των γνώσεων που αναφέρονται στη συντήρηση και προστασία των λιβαδιών (φυσικών βοσκοτόπων) και λειμώνων.
  • Η προώθηση της έρευνας και εκπαίδευσης στα λιβάδια και τους λειμώνες.
  • Η συνεργασία με τις αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Δραστηριότητες για εκπλήρωση των σκοπών
  • Οργάνωση πανελλήνιων λιβαδοπονικών συνεδρίων ανά 2ετία σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου παρουσιάζονται και συζητούνται επίκαιρα θέματα σχετικά με την οικολογία και διαχείριση των λιβαδιών και λειμώνων, καθώς και τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διεξάγουν τα μέλη της ή άλλοι ειδικοί επιστήμονες
  • Οργάνωση εξειδικευμένων επιστημονικών συναντήσεων για θέματα των λιβαδιών και των λειμώνων που απασχολούν την επικαιρότητα ή τις υπηρεσίες και τους φορείς της διαχείρισης των βοσκήσιμων πόρων της χώρας.
  • Έκδοση ενός ετήσιου ενημερωτικού δελτίου για τα μέλη της καθώς και διάφορες άλλες εκδόσεις σχετικές με τους σκοπούς της ΕΛΕ, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των πανελλήνιων λιβαδοπονικών συνεδρίων.
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet