ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Τακτικά μέλη της ΕΛΕ μπορούν να γίνουν όλοι οι επιστήμονες που έχουν προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη λιβαδοπονία ή στους λειμώνες.

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση πιστοποιείται με μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ή με διδακτορικό δίπλωμα.

Τακτικά μέλη γίνονται και οι γεωτεχνικοί επιστήμονες (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι) που δε διαθέτουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά έχουν τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στην έρευνα ή εφαρμογή κι έχουν ασχοληθεί με τη λιβαδοπονία ή την λειμωνοκαλλιέργεια.

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ΕΛΕ μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα.

Κατεβάστε την Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους σε αρχείο Acrobat Pdf, Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους

© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet