Συγγραφείς:Χ. Ρούκος1, Χ. Κουτσούκης2 και Σ. Κανδρέλης 2
1ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΔ Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας, 454 45 Ιωάννινα, τηλ. 2651045141, email: roukxris@gmail.com 2 Εργαστήριο Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών Συστημάτων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί, Τ.Κ. 471 00, email: sotkan@teiep.gr
Λέξεις Κλειδιά:ποολίβαδα, λιβαδική παραγωγή, εδαφολογικά χαρακτηριστικά
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet