ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η ΕΛΕ διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή. Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε 2 έτη, οπότε και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας για την 2ετία 2023-2025 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δρ Ηλίας Καρμίρης, Κύριος Ερευνήτης – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ilias@fri.gr)

Αντιπρόεδρος: Δρ Ζωή Παρίση, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ. (pz@for.auth.gr)

Γεν. Γραμματέας: Δρ Μαγδαλινη Πλένιου, Εντεταλμένη Ερευνητρία,  Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών  (mpleniou@fri.gr)

Ταμίας: Δρ Κωνσταντίνος Ματζανάς, ΕΔΙΠ, Τμήμα Δασολογίας και ΦΠ ΑΠΘ  (konman@for.auth.gr)

Μέλος:  Δρ Παρασκευή Σκλάβου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Δασολογίας και ΦΠ ΑΠΘ (psklavou@for.auth.gr)

© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet