ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η ΕΛΕ διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή. Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε 2 έτη, οπότε και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας για την 2ετία 2017-2018 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δρ. Ζωή Παρίση, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Α.Π.Θ. (pz@for.auth.gr)

Αντιπρόεδρος: Δρ. Ιωάννης Καζόγλου, Γεωπόνος – Ερευνητής (ykazoglou@gmail.com)

Γεν. Γραμματέας: Δρ. Πέτρος Κακούρος, Δασολόγος, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) (petroskak@gmail.com, petros@ekby.gr)

Ταμίας: Δρ. Σαμψών Παναγιωτίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. (pansamp@for.auth.gr)

Μέλος: Θεοδώρα Μέρου, Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (thmerou@teikav.edu.gr)

© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet