ΒΙΒΛΙΑ


Όλα τα δημοσιευμένα βιβλία από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία:

2024 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ειδική έκδοση Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF
2022 ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ: EΝΑΣ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ (2021 – 2027) Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ειδική έκδοση Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF
2018 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Αειφορία και Βιοοικονομία – Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9-12 Οκτωβρίου 2018 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
8o_sunedrio_thessaloniki 2014 ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Προοπτικές εργασίας για νέους Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
9o_sunedrio_prespes 2013 Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
7o_sunedrio 2010 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
6o_sunedrio 2008 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
5o_sunedrio 2006 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
4o_sunedrio 2006 ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
3o_sunedrio 2003 ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
2o_sunedrio 2001 Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
1o_sunedrio 1997 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ Πρακτικά του Α’ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε PDF Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις αυτού του βιβλίου
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet