ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Με τη σελίδα αυτή πραγματοποιείται η διαδικτυακή επικοινωνία της ΕΛΕ με τα μέλη της, προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση επαφή μεταξύ τους καθώς και η εύκολη και γρήγορη πρόσβασή τους στις διάφορες πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα είναι ανοικτή και στο κοινό που ενδιαφέρεται για τα λιβάδια και τους λειμώνες καθώς και για το έργο που επιτελεί η ΕΛΕ, ως επιστημονικό σωματείο, για την προαγωγή της επιστήμης της λιβαδοπονίας στη χώρα μας.

Μάλιστα, η ιστοσελίδα μας φιλοδοξεί να αποτελέσει διαδικτυακό τόπο συζήτησης όλων των ενδιαφερόμενων επιστημόνων αλλά και των χρηστών για την αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση των πολύτιμων αυτών για τη χώρα μας φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία και τις δραστηριότητές της μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση herpascomm@gmail.com

 

 

Μερικά Ειδικά Θέματα Λιβαδιών Μερικά Ειδικά Θέματα Λιβαδιών Δείτε τα ειδικά θέματα λιβαδιών
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet