Συγγραφείς:Ι. Θ. Τσιάλτας1,2 και Μ. Θ. Κασιούμη1
1,2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος (267), 541 24 Θεσσαλονίκη Παρούσα διεύθυνση: 2Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, Εργοστάσιο Λάρισας, 411 10 Λάρισα
Λέξεις Κλειδιά:Αζωτοδέσμευση, δ15Ν, Trifolium repens, ψυχανθή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet