Συγγραφείς:Ι.Ε. Καζόγλου1, N. Xega2, Α. Λογοθέτη1 και F. Doleson1
1 Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 53077 Άγιος Γερμανός, e-mail: spp@line.gr 2 Prespa National Park, Forest Service Directorate, 1 Maji Str., Korcha, Albania
Λέξεις Κλειδιά:βραχυκερατική αγελάδα, βούβαλος, αγρο-βιοποικιλότητα, προστατευόμενες περιοχές
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet