Συγγραφείς:Κ. Στάρα και Ρ. Τσιακίρης
Ιερολοχιτών 21, Νέα Ζωή, 45500 Ιωάννινα, e-mail: kallio21@hotmail.com
Λέξεις Κλειδιά:προστατευτικό δάσος, ιερό δάσος, αφορισμός, δασολίβαδο, Ζαγόρι
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet