Συγγραφείς:Γ. Φωτιάδης1, Ι. Καζόγλου2 και Δ. Μπούσμπουρας3
1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, 361 00 Καρπενήσι, e-mail: gfotiad@for.auth.gr. 2 Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, 431 00 Καρδίτσα 3 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Γραφείο Θεσ/νίκης, Καστριτσίου 8, 546 23 Θεσ/νίκη
Λέξεις Κλειδιά:Υδρόβιες φυτοκοινωνίες, διαχείριση υγροτόπων, ορνιθοπανίδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet