Συγγραφείς:Lengyel S.1, Szabo G.1, Kosztyi B.1, Mester B.1, Mero T. O.1, Török P.1, Horvath R.1, Magura T.2, Racz I. A.3, Tothmeresz B.1
University of Debrecen, 1 Department of Ecology, 3 Department of Evolutionary Zoology, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Hungary 2 Hortobágy National Park Directorate, 4024 Debrecen, Sumen u. 2., Hungary
Λέξεις Κλειδιά:Variability in responses of animal groups to grassland restoration
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet