Συγγραφείς:Fotiadis G.1, Papanastasis V.P.2
1Department of Forestry and Management of Natural Environment, Technological Institute of Lamia, Karpenisi, Greece 2School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Λέξεις Κλειδιά:Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, transitional grasslands, Balkan peninsula, grazing value
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet