Συγγραφείς:Long, M. P., Moorkens, E. A. and Kelly, D. L.
Dr M.P. Long, Botany Department, Trinity College, Dublin 2, Ireland (Email:longma@tcd.ie) Dr E.A. Moorkens, 53 Charleville Square, Rathfarnham, Dublin 14, Ireland Professor D.L. Kelly, Botany Department, Trinity College, Dublin 2, Ireland
Λέξεις Κλειδιά:Mollusc, Burren, Land-use change, Exclosures, Diversity
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet