Συγγραφείς:Π. Σκλάβου1, Μ. Καρατάσιου2 και Α. Σιδηροπούλου2
1 Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), 54124 Θεσσαλονίκη, email: psklavou@for.auth.gr 2 Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος., Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), 54124 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:υποχρησιμοποίηση, εγκατάλειψη, παραδοσιακό σύστημα εκτροφής
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet