Συγγραφείς:Ν.Α. Θεοδωρίδης1 και Α.Σ. Χριστοδούλου2
1 Επιθεώρηση Δασών Ν. Αιγαίου, Θεσσαλονίκης 20, 85100 Ρόδος, theonik@otenet.gr 2 Εργαστήριο Δασικής Oικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λέξεις Κλειδιά:φρύγανα, αγαθά-υπηρεσίες-λειτουργίες οικοσυστημάτων, προστασία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet