Συγγραφείς:Α. Ράγκος και Β. Λάγκα
Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Διατροφής και Διαιτολογίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Ποιμενική κτηνοτροφία, Πολυλειτουργικότητα, Εκτατικά συστήματα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet