Συγγραφείς:Π. Κακούρος
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας Τ.Θ. 60394 57001 Θέρμη, e-mail: petros@ekby.gr
Λέξεις Κλειδιά:Εκτατική κτηνοτροφία, προστατευόμενες περιοχές, χρήσεις γης
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet