Συγγραφείς:Prodofikas A. C., Tsitsoni K.T.*, Kontogianni B. A.
1Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry & Natural Environment, Laboratory of Silviculture, P.O. Box 262, 54124 Thessaloniki, Greece *Corresponding Author: Tel +30 2310 992763, e-mail: tsitsoni@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Mediterranean ecosystems, Quercus coccifera, protected and grazed areas, woody species
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet