Συγγραφείς:Χ. Ιωάννου1 και Σ. Ιεζεκιήλ2
1University of London, Ανεξαρτησίας 3, Γούρρι 2615, Λευκωσία, e-mail: chioannou@thunderworx.com 2Δασικός Σταθμός Γεροσκήπου,Τμήμα Δασών Κύπρου, Πλούτωνος 1, 8201 Γεροσκήπου
Λέξεις Κλειδιά:Μακκία βλάστηση, κτηνοτροφία, υπερβόσκηση, ερημοποίηση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet