Συγγραφείς:Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και Ε. Παπαναγιώτου
Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ, 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Προβατοτροφία, αιγοτροφία, ανάπτυξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet