Συγγραφείς:Δ. Κατσαρός
Ινστιτούτο Ορεινής Αγροτικής Οικονομίας Καρπενησίου, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 361 00 Καρπενήσι
Λέξεις Κλειδιά:Ορεινές περιοχές, πολυλειτουργικότητα, ιδιαιτερότητες, δυναμικές τοπική ανάπτυξη, αγροτικά προϊόντα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet