Συγγραφείς:Σ. Καζαντζίδης1, Ρ. Τσιακίρης2 και Α. Δημαλέξης3
1 Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: savkaz@fri.gr 2 Νέα Ζωή 455 00 Ιωάννινα, E-mail: rigast@hotmail.com 3Σόλωνος 38-40, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, E-mail: endiaitima@tee.gr
Λέξεις Κλειδιά:Gyps fulvus, Gypaetus barbatus, αρπακτικά πουλιά, κτηνοτροφία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet