Συγγραφείς:Π. Κουράκλη¹, Π. Πλατής2 και Β. Παπαναστάσης ¹
¹ Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286) Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη 2 Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Βασιλικά, 570 06 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Ταξινόμηση λιβαδιών, τύποι – σειρές λιβαδιών, ποιότητα τόπου, λιβαδική κατάσταση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet