Συγγραφείς:Μ.Σ. Βραχνάκης, Β. Νοϊτσάκης και Ζ. Κούκουρα
Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Ένταση μεταβολής του ύψους, μέγιστη δυνατή προσαύξηση, χρόνος μετατροπής, αλληλοπαρέμβαση, ετήσια ψυχανθή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet