Συγγραφείς:Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης
Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, (286), Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Τοπίο, αεροφωτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), χρήσεις γης, κτηνοτροφικά συστήματα, κοινωνικοοικονομικές αλλαγές
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet