Συγγραφείς:Π. Κακούρος1, Π. Κουράκλη2, Π. Χασιλίδης3 και Ρ. Τσιακίρης4
1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων Τ.Θ. 60394, 57001 Θέρμη 2. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 54624 Κομνηνών 23, Θεσσαλονίκη 3. Δασαρχείο Έδεσσας, Διοικητήριο 58200, Έδεσσα 4. Δασαρχείο Ιωαννίνων, Μ. Κοτοπούλη 62, Τ.Θ. 1103, Τ.Κ 45 445, Ιωάννινα
Λέξεις Κλειδιά:μεσογειακή δασοπονία, εκτατική κτηνοτροφία, δασολιβαδικά τοπία, δασική διαχείριση πολλαπλών σκοπών, ορνιθοπανίδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet