Συγγραφείς:Β. Κ. Δρόσος
Δ.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, 68200 Ορεστιάδα
Λέξεις Κλειδιά:Αειφορία, Διάνοιξη, Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις, Στάδια σχεδιασμού
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet