Συγγραφείς:Παναγιώτης Δ. Πλατής
Εργαστήριο Λιβαδοπονίας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά- Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Δομή πρινώνων, Quercus coccifera L., παραγωγικότητα, διαθέσιμη παραγωγή, κάλυψη θάμνων
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ - Πρακτικά του Α' Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 (Επιμέλεια έκδοσης: Β. Παπαναστάοης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet