Συγγραφείς:Κ. Μαντζανάς1, Α. Σιδηροπούλου1, Μ. Ζαρόβαλη1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση2, Π. Πλατής2 και Ι. Ισπικούδης1
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: konman@for.auth.gr 2 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 540 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης
Λέξεις Κλειδιά:Δασολίβαδα δρυός, λιβαδική κατάσταση, εγκατάλειψη, οικολογικές λειτουργίες
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet