Συγγραφείς:A. Σκαρλάτου1 και Ι. Ισπικούδης
1Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, 50100 Κοζάνη
Λέξεις Κλειδιά:διαχρονική εξέλιξη, απογραφικά δεδομένα, Βενετοκρατία, Ιόνια νησιά
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet