Συγγραφείς:Χ. Ε. Τζιάλλα
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γ. Έρευνας Ιωαννίνων, Ε. Αντίστασης 1, Κατσικάς, 455 00 Ιωάννινα
Λέξεις Κλειδιά:Διαχείριση, κοπή, βόσκηση, άζωτο, σύνθεση βλάστησης
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet