Συγγραφείς:Σ. Μπελιμπασάκη1, Α.Γ. Λυμπερόπουλος1, Λ.A. Αικατερινιάδου1, Κ. Πλουμή2 και Β. Χριστοδούλου3
1ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, 570 08 Ιωνία, Θεσσαλονίκη 2ΕΘΙΑΓΕ-Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Χαλκιδικής, 632 00 N. Moυδανιά 3ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας, Παραλίμνη, 581 00 Γιαννιτσά
Λέξεις Κλειδιά:Βιώσιμη ανάπτυξη, βοσκήσιμοι πόροι
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet