Συγγραφείς:Koc A.1, Kadioglu S. 2
1 Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Ataturk University, Erzurum, TURKEY 2 Eastern Anatolia Agricultural Research Institute, Dadaskent, 25090 Erzurum, TURKEY Corresponding author E-Mail: akoc@atauni.edu.tr
Λέξεις Κλειδιά:Upland rangelands, transhumance, botanical composition, range condition
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet