Συγγραφείς:Α. Παντέρα1, Χ. Γενιτσαρόπουλος2, Γ. Φωτιάδης1 και Α. Μερτζάνης1
1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 36100 Καρπενήσι 2 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
Λέξεις Κλειδιά:βαλανίδια, φαινομενική πυκνότητα, αναγέννηση, αναδασώσεις
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet