Συγγραφείς:Α. Κορακά1, Κ.Τσιουβάρας1, Ζ. Κούκουρα2 και Δ. Χουβαρδάς2
Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 1Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), 2Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:θαμνολίβαδο, μίξη ζώων, δείκτης Shannon-Wiener
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet