Συγγραφείς:Α. Στεφανάκης (Ξηρουχάκη 6, 741 00 Ρέθυμνο)

Λέξεις Κλειδιά:Εκτατικά συστήματα, εντατικά συστήματα, υπερβόσκηση, συμπυκνωμένες ζωοτροφές, χονδροειδείς ζωοτροφές
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet