Συγγραφείς:Ε.Β. Καπαξίδη1, Χ. Τζιάλλα2, Ν.Γ. Εμμανουήλ1, Γ.Θ. Παπαδούλης1, Χ. Ζάχος1 και Π. Δ. Κολοκυθά1
1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα. 2 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων, Εθνικής Αντίστασης 1, Κατσικάς 455 00, Ιωάννινα.
Λέξεις Κλειδιά:Λειμώνες, μικροαρθρόποδα, εποχιακές διακυμάνσεις
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet