Συγγραφείς:Μ. Παπαδημητρίου και Β. Π. Παπαναστάσης
Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 286, ΤΚ 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, email: mpapadim@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:λειτουργικά χαρακτηριστικά, σταθμισμένα χαρακτηριστικά φυτοκοινοτήτων, χαρακτηριστικά φύλλων, ύψος φυτού, μάζα σπέρματος, έναρξη ανθοφορίας
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet