Συγγραφείς:Π. Πλατής και Κ. Σκορδάς
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας–Θράκης, Εθν. Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά, 551 34 Θεσσαλονίκη, e-mail: kskordas@hunters.gr
Λέξεις Κλειδιά:Θηραματική διαχείριση, κυνηγετική δραστηριότητα, κυνηγετική προτίμηση, λαγός, προφίλ κυνηγών
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet