Συγγραφείς:Π. Πλατής Ι, Ι. Μελιάδης2, θ. Παπαχρήστου1 και Β. Παπαναστάσης3
I Εργαστήριο Λιβαδοπονίας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά - Θεσσαλονίκη . 2Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά - Θεσσαλονίκη. 3Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων - Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ . , 540 06 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Απογραφή - ταξινόμηση - αξιολόγηση - χαρτογράφηση λιβαδιών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τύπος- σειρά - υποτύπος
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ - Πρακτικά του Α' Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 (Επιμέλεια έκδοσης: Β. Παπαναστάοης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet