Συγγραφείς:Ι. Ισπικούδης1, Π. Καπαρτή1 και Σ. Ισπικούδης2
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, 541 24 Θεσσαλονίκη, 2 Πυροσβεστική Υπηρεσία Ροδόπης, Π. Κ. Ιάσμου, 692 00 Κομοτηνή
Λέξεις Κλειδιά:Ορνιθοπανίδα, αγροτικά ζώα, Κέχρος, Φιλιούρης
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet