Συγγραφείς:Bouris F.1, Babasis V.1, Parissi Z.M.1, Kyriazopoulos A.P.2, Abraham E.M.1, Sklavou P. 1
1Laboratory of Range Science (236), Faculty of Forestry and the Natural Environment, AUTh, 54124 Thessaloniki, Greece 2Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, DUTh, 193 Pantazidou str., 68200 Orestiada, Greece e-mail: pz@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:forage quality, herbage, browse species
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet