Συγγραφείς:Tsiantikoudis S.Ch.1, Arabatzis, G.D.1, Malesios, Ch.2, Kyriazopoulos, A.P.1
1. Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, Orestiada, Evros, Greece, E–mail: garamp@fmenr.duth.gr, stsianti@fmenr.duth.gr, apkyriaz@fmenr.duth.gr 2. Department of Agricultural Development, Democritus University of Thrace, Orestiada, Greece, E–mail: malesios@agro.duth.gr
Λέξεις Κλειδιά:rural development, attitudes, confirmatory factor analysis method
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet