Συγγραφείς:Karmiris I.*, Tsiouvaras C., Nastis A.
Laboratory of Range Science. 236. School of Forestry and Natural Environment. 54124. Aristotle University of Thessaloniki. ikarmiri@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:livestock-wildlife interactions, herbivory, animal behaviour, rangeland management, wildlife management
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet