Συγγραφείς:Ali KOC
Ataturk University, Faculty of Agriculture, 25240, Erzurum, Turkey, e-mail: akoc@atauni.edu.tr
Λέξεις Κλειδιά:Τουρκία, τύποι λιβαδιών, μετακινούμενη κτηνοτροφία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet