Συγγραφείς:Ρ. Θανόπουλος
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Γραμματεία Γ΄ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Α.Α., Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
Λέξεις Κλειδιά:Τεχνητοί λειμώνες, τριφύλλια, ήρα, παραγωγή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet