Συγγραφείς:Mantzanas K. 1, Papaioannou A.2, Chouvardas D.1, Papadimitriou M.1, Koukioumi P.1, Papanastasis V.P.1
1Lab. of Rangeland Ecology (286), Aristotle University, 54124 Thessaloniki, Greece 2Lab. of Forest Soil Science (271), Aristotle University, 54124 Thessaloniki, Greece
Λέξεις Κλειδιά:management actions, soil characteristics, plant biomass, plant height
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet