Συγγραφείς:Σ. Αντωνάτος1, Α. Τσαγκαράκης1, Ν. Εμμανουήλ1, Α. Αναγνωστόπουλος2 και Δ. Νταμπάκης2
1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 118 55 Αθήνα 2Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Υπηρεσιών, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. 190 19 Σπάτα
Λέξεις Κλειδιά:Ορθόπτερα, κυριαρχία, συχνότητα, εποχιακή διακύμανση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet