Συγγραφείς:E. M. Μαλανδράκη1, Ν. Γ. Εμμανουήλ1 και Γ. Π. Σαρλής2
1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα 2Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα
Λέξεις Κλειδιά:Επιβλαβή ακάρεα, λειμώνες, Tarsonemidae, Eriophyidae, Ελλάδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet